VAM

Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg

Er bestaat een groot aantal adviesbureaus dat zijn sporen in de monumentenzorg verdiend heeft. Helaas is het aanbod van niet-deskundige plannenmakers op deze markt echter nog te groot. Vakkundige monumentenadviesbureaus zijn in de laatste jaren steeds meer een ondersteunende rol voor architectenbureaus gaan vervullen, waarin zij onderhoudsplannen, werkomschrijvingen, bestekken en subsidieaanvragen verzorgen. Dit is een goede ontwikkeling maar dient wel gestructureerd te worden. Een belangrijke opgave van de nieuwe vereniging is dus het professionaliseren van adviesbureaus in de monumentenzorg.

Overweegt u om uw bureau te certificeren en zich aan te sluiten bij de VAM?
Om als monumentenadviesbureau lid te kunnen worden, dient het bureau eerst gecertificeerd te zijn conform de EMA. Wanneer het bureau gecertificeerd is, kan men zich bij de VAM aansluiten. Om de onafhankelijkheid van de vereniging te waarborgen en belangenverstrengeling met aangesloten bureaus te voorkomen, is het certificeringtraject uitbesteed aan een onafhankelijk certificeringinstantie. Het te doorlopen certificeringtraject vindt geheel buiten het gezichtveld van de VAM plaats en wordt verzorgd door Hobéon. De VAM krijgt van Hobéon alleen de namen van de bureaus te horen die het EMA-certificaat hebben behaald. Daarna krijgt het desbetreffende bureau een uitnodiging om lid te worden van de VAM.