VAM

Agenda

————
medio 2014:
Realiseren van een module voor molenadviesbureaus. Deze module krijgt een plaats onder de Beoordelingsrichtlijn Erkend Monumenten Adviesbureau (BRL EMA).

————
2014 en verder:
uitbreiding van de Erkenningregeling met andere modules, hierbij kan gedacht worden aan constructeurs, installatieadviesbureaus, molens, tuinen, enz. Zie hiervoor ook document ‘structuur van de Erkenningregeling’ onder ‘Downloads’.

————
2015:
Het actief benaderen van (professionele) opdrachtgevers voor bewustwording van de meerwaarde van gecertificeerde bureaus.