VAM

Erkenningsregeling

De eerste stap naar professionalisering was het ontwikkelen van een erkenningsregeling, (EMA: Erkenningsregeling MonumentenAdviesbureaus). De groep adviesbureaus is divers van samenstelling. Naast de bouwkundige bureaus kunnen architectuurhistorische, financiële, tuinhistorische, interieurhistorische bureaus en molenexperts tot de adviesbureaus gerekend worden. Een aantal bouwkundige monumenten adviesbureaus biedt ook bouwhistorische diensten aan.

Om de grote variëteit aan specialismen een onderdak te bieden is gekozen voor een regeling die bestaat uit één basisdeel waarin de bedrijfsvoering en kwaliteitszorg centraal staan. Dit deel is voor alle deelnemers aan de regeling gelijk. Daarnaast wordt per discipline een vakinhoudelijke module ontwikkeld. Er is gestart met een module voor bouwkundige bureaus. Gesprekken zijn gaande over modules voor andere specialismen. Bureaus dienen erkend te zijn, alvorens ze lid van de vereniging kunnen worden.

Overweegt u om uw bureau te certificeren en zich aan te sluiten bij de VAM?
Om als monumentenadviesbureau lid te kunnen worden, dient het bureau eerst gecertificeerd te zijn conform de EMA. Wanneer het bureau gecertificeerd is, kan men zich bij de VAM aansluiten. Om de onafhankelijkheid van de vereniging te waarborgen en belangenverstrengeling met aangesloten bureaus te voorkomen, is het certificeringtraject uitbesteed aan een onafhankelijk certificeringinstantie. Het te doorlopen certificeringtraject vindt geheel buiten het gezichtveld van de VAM plaats en wordt verzorgd door Hobéon. De VAM krijgt van Hobéon alleen de namen van de bureaus te horen die het EMA-certificaat hebben behaald. Daarna krijgt het desbetreffende bureau een uitnodiging om lid te worden van de VAM.