VAM

Leden

(op volgorde van vervaldatum van het certificaat)

BBM, restauratiearchitectuur BBM bv. te Raamsdonksveer
Bureau Lakerveld, Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV te Noordeloos
VITRUVIUS, Bouwburo Vitruvius BV, Restauratieadviesbureau te Asperen
Daan Holtzer, Bouw- en RestauratieAdviesBuro Holtzer

De bij de VAM aangesloten bureaus zijn in het bezit van een EMA-certificaat. EMA staat voor: Erkenningsregeling MonumentenAdviesbureaus

De contributie voor leden bedraagt € 275,-.

Aantal leden: 5
Aantal aspirant leden: 0

BBM, restauratiearchitectuur BBM bv. te Raamsdonksveer
Nummer: 2011-EMA-005
Module: Bouwtechnisch Advies Monumenten deel A en B
Vervaldatum: 01 februari 2015
Gecertificeerd sinds 2012

Bedrijfsprofiel: Restauratiearchitectuur BBM kan bogen op ervaring op het gebied van restauratie en renovatie sinds 1978. Om alle disciplines van de restauratie- en renovatiemarkt te kunnen bedienen, is in 2009 de organisatie uitgebreid met BBM architecten.
De kernactiviteiten van BBM zijn: opstellen restauratie- en herbestemmingsplannen, directievoering en toezicht, technische en bouwhistorische rapportages, vergunning- en subsidieaanvragen, natuursteenadviezen, onderhoudsplannen, BRIM instandhoudingsplannen, haarbaarheidsonderzoeken, bouwmanagement en projectmanagement voor derden.
BBM probeert in haar keuzes m.b.t. het optimaal behoud en herstel van een monument een balans te vinden tussen datgene waar het gebouw om vraagt en de eisen en wensen van de opdrachtgever en andere balanghebbenden. Hierbij wordt geen of zo weinig mogelijk afbreuk gedaan aan de geleverde kwaliteit, noch bouwtechnisch, noch esthetisch, noch functioneel.

Bureau Lakerveld, Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV te Noordeloos
Nummer: EMA 2014-EMA-002
Module: Bouwtechnisch Advies Monumenten deel A en B
Vervaldatum: 25 mei 2017
Gecertificeerd sinds 2011

Bedrijfsprofiel: Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV heeft zich in haar ruim 20-jarig bestaan ontwikkeld van een restauratiebureau tot een in de volle breedte van de bouwpraktijk opererend bureau met 15 medewerkers. Onze bureaudiensten onderscheiden zich in vier hoofdgroepen; architectuur, instandhouding, onderhoud en bouwhistorie. Het bureau profileert zich op het gebied van duurzaamheid en herbestemming. Duurzame restauratie, renovatie en transformatie van ons cultureel erfgoed is daar een belangrijk onderdeel van. Wij maken onder andere restauratie-, renovatie- en periodieke instandhoudingsplannen. Daarnaast vervaardigen wij rapportages en plannen op het gebied van duurzaamheid, optimalisatie, transformatie en herbestemming en bieden wij bouwhistorisch onderzoek aan.

VITRUVIUS, Bouwburo Vitruvius BV, Restauratieadviesbureau te Asperen
Nummer: EMA 2014-EMA-003
Module: Bouwtechnisch Advies Monumenten deel A en B
Vervaldatum: 27 juni 2017
Gecertificeerd sinds 2014

Bedrijfsprofiel: Bouwburo Vitruvius is gespecialiseerd in het opzetten van planmatig onderhoud van monumenten.
Opdrachtgevers kunnen bij ons terecht voor begrotingen, bestek en tekenwerk, aanbestedingen, opnames en rapportages en mbt de uitvoeringsfase, technisch toezicht en financieel management. We hebben ruime ervaring in het opnemen van monumenten en het uitwerken van bouwtechnische opnames en periodieke instandhoudingsplannen (PIP).
Bouwburo Vitruvius is tevens gespecialiseerd in het maken van haalbaarheidsanalyses voor herbestemmingen.
Het zoeken van financieringsmogelijkheden in het web van organisaties en het beheersen van het onderhoud c.q. uitvoeren van restauraties, zijn de belangrijkste speerpunten.
Onze gerealiseerde projecten zijn divers evenals onze opdrachtgevers.

Daan Holtzer, Bouw- en RestauratieAdviesBuro Holtzer
Nummer: 2015-EMA-002
Module: Bouwtechnisch Advies Monumenten deel A en B
Vervaldatum: 16 juni 2018
Gecertificeerd sinds 2011

Bedrijfsprofiel: De dienstverlening van Bouw- en RestauratieAdviesburo Holtzer strekt zich uit tot de uitvoering van opname/ onderzoek/ inspectie/ analyse/ projectcoördinatie, het maken van bestekken/ calculaties/ tekeningen, het verzorgen van subsidieaanvragen, het begeleiden van aanbestedingen tot en met kostenbewaking, uitvoeringsbegeleiding, toezicht, directievoering, nazorg en onderhoud. De aard van deze activiteiten liggen hierbij op bouw- en restauratie/ renovatiekundig gebied waarbij het accent en specialisatie ligt op instandhouding van gebouwd erfgoed. Met zorg en respect omgaan met de historische omgeving en daarbij in het bijzonder het gebouwd erfgoed met haar specifieke ontwikkeling staat centraal in de activiteiten van het bureau. Bij het adviesbureau staat het behoud en herstel van gebouwd erfgoed voorop, dit gebaseerd op een brede en relevante kennis van materialen en instandhoudingstechnieken en een ambachtelijke en duurzame benadering voor kwaliteit en gebruik. Hierbij wordt altijd getracht een acceptabel evenwicht te verkrijgen binnen alle projectspecifieke randvoorwaarden en wensen met het gebouwd erfgoed als “leidend” uitgangspunt.