VAM

Over de VAM

VAM is de branchevereniging Adviesbureaus Monumentenzorg. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het behoud van het Nederlands cultureel erfgoed, het bevorderen van kwalitatieve en hoogwaardige restauraties en instandhoudingsprojecten binnen de monumentenzorg in Nederland en alles wat daarmee verband houdt in de ruimste zin.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het behartigen van de belangen van de aangesloten adviesbureaus werkzaam in de monumentenzorg
  • het bevorderen van onderlinge kennisuitwisseling
  • het bevorderen van opleidingen binnen het specifieke vakgebied van de adviseurs werkzaam in de monumentenzorg
  • het bevorderen van kennis en werkcontinu´teit in het vakgebied monumentenzorg
  • het vastleggen van een erkenningsregeling waarmee aan de kwaliteitsborging van adviesbureaus in de monumentenzorg vorm wordt gegeven, genaamd EMA: Erkenningsregeling Monumentenadviesbureaus
  • het in eigendom hebben van de EMA
  • het stimuleren van een continue dialoog tussen partijen in de restauratie en monumentenwereld teneinde een optimaal beleid met optimale regelgeving te bewerkstelligen.

ę 2009 VAM


Bestuur:

Ing. B.G.H. Massop – voorzitter
Ing. B. van Rossum – secretaris, beheer website
Ing. H. Lakerveld – penningmeester